Here’s some photos taken at the Kaunoa Senior Center in Paia.